Nyttige telefonummer

Sentralbordet i Lærdal kommune er betjent kvardagar mellom kl. 08.00 og 15.45. Telefontid kl.09.00-15.00. I sommarhalvåret (16. mai til 15. september) er sentralbordet betjent til kl. 15.00. I og utanom opningstidene til sentralbordet kan direkte innvalsnummer nyttast.

 

Namn   telefonnr
Lærdal kommune, sentralbord    57 64 12 00
Rådmann    40 44 18 80
Ordførar    99 20 50 06
Organisasjons- og personalleiar    97 58 27 15
Einingeleiar helse     90 66 30 78
Einingeliar landbruk    47 48 65 50
Leiar tekniske tenester    97 52 69 98
Einingeleiar kultur    95 89 49 53
Barnevernsleiar    57 63 29 00/90 88 48 63
Lærdal helsesenter    57 66 95 00/ legevakt dagtid  57 66 95 11/   nødnummer 113
Lærdal helsesenter,kommunelege    57 66 95 00
Lærdal Tannklinikk    57 63 68 45
Lærdal bu og omsorgsheim     
Vakttelefon    47 48 66 67
Soneleiar/Obara    47 48 66 85
Avdeling A, Lærdal bu og omsorgsheim    47 48 66 74
Avdeling B , Lærdal bu og omsorgsheim    47 48 66 91
Avdeling 1 (skjerma)    47 48 66 78
Einingsleiar     90 74 01 02
Koordinator Gudrun Sigurdardottir    97 11 55 49
Kjøkken    47 48 66 38
Heimebasert omsorg    
Vaktelefon    95 81 95 90
Soneleiar 1    47 48 67 42
     
Einingsleiar    90 74 01 02
Verna bustad    
Kontor/pauserom    90 85 62 47
Psykiatriboligen    47 86 57 54
Aktivitetshuset - Doktorheimen    97 05 74 94
Borgund barnehage    47 48 69 72
Lærdalsøyri barnehage,hovednr    47 48 70 57
Telefax til Lærdalsøyri barnehage    57 64 12 71
Styrar    95 78 14 94
Avdeling Blåklokka    47 48 70 53
Avdeling Løvetann    99 08 81 38
Avdeling Blå    
Avdeling Gul    47 48 71 44
Avdeling Raudkløver    47 48 70 42
Avdeling Raud    47 48 71 03
Avdeling Grøn    47 48 71 12
Lærdalsøyri barne-og ungdomskule    57 64 13 33
SFO    90 21 30 73
Rektor     47 48 68 67
Inspektør    95 91 75 54
Oppvekst Borgund, sentralbord    
Rektor    47 48 69 48
Lærdal folkebibliotek    47 48 69 01
Lærdal turistkontor    91 55 10 43 (sesong) 99 23 15 00
Frivilligsentralen    90 26 88 34
Villakssenteret     45 56 22 03
Turistinformasjon (visit Sognefjord)    99 23 15 00 (vinter) 48 27 75 26 (sommar)
     
Andre nyttige  telefonnummer   i Lærdal kommune:    
     
Den norske kyrkja, kyrkjeverja    40 43 69 71
Den norske kyrkja, sokneprest    99 55 45 31
Nav    55 55 33 33
Lærdal Tannhelse/tannlege Lem    57 66 66 59
Lærdal lensmannskontor    57 66 99 00 / 02800
Ettersøksringen i Lærdal    95 48 22 99 / dersom ikkje svar ring 02800
Fortidsminneforeninga    57 67 88 40
Veterinærvakt (kommunal)   57 00 63 80
Borgund stavkyrkje    57 66 81 09
Simas    57 65 70 70