Sommar i Lærdal
Utsikt frå Badnastein
Bruer på Honingane
Frønningen hovudhus
Løytnadsbrygga