Motorsagkurs i Lærdal 25. og 26. mars

Kappekurs

Det vert kurs i motorsag i Lærdal kommune 25. mars (frå kl. 18.00) og heile 26.mars (frå morgonen). Vi kjem tilbake til plass vi skal vere. Kurset kostar ca. kr. 2500,- og gjev deg kursbevis for bruk av motorsag. Det er i alt sju plassar så ver rask med å melde deg på. Det gjeld å vere fyrste mann eller kvinne til mølla eller på skogen som vi likar å seie.
Påmelding til arne.kristian.borger@luster.kommune.no.
Gje opp mobilnummer og adresse