Innlogging for tilsette

 

Her kan tilsette i Lærdal kommune logge seg på fleire web-tenester som er tilgjengelige for tilsette.
Her finn du linkar til lønsslipp, reiserekning og compilo m.m.

For å sjå lønsslipp trykk her

For å sende reiserekning trykk her

For å komme til compilo kvalitetssystem trykk her