Kurs for nye bønder - Sogn Jord og Hagebruksskule onsdag 26.februar

Kyr på beite

Velkommen til kurs for nye bønder

Det er mange tema og spørsmål som er viktige ved overtaking av ein landbrukseigedom. Å starta med eit kurs, kan vera ein fin start.
Me dette kurset ynskjer me å få inspirera og vera til hjelp når den nye bonden skal overta gardsdrifta og finna sin veg for vidare drift.

Stad: Sogn Jord- og Hagebruksskule
Tid: onsdag 26.2.2020 kl 18.00-21.00

Tema:
Juridiske og menneskelige utfordringar ved eigarskifte– advokat Lasse Sælthun
Vår historie og våre val – Gøril og Einar Lie frå garden Ytre Li i Aurland
Informasjon frå Bondelaga i Årdal, Lærdal og Aurland
Finansieringsordningar hjå Innovasjon Norge
Skogbruk v.Skog i Sogn – skogbrukssjef Jørgen Hundseth
Kva kan kommunen bidra med – næringsrådgjevar Gudny Flatabø, Aurland kommune og landbrukssjef Magnhild Aspevik, 
 
Velkommen til ein triveleg kveld med fagleg påfyll og sosialt samvær.
Enkel servering.
 
Påmelding innan 18.2.2020 til magnhild.aspevik@laerdal.kommune.no 
 
 
Arrangør:
Lærdal Næringsutvikling
Årdal Bondelag
Lærdal Bondelag
Aurland Bondelag
Felles Landbrukskontor ÅLA