14. nov. 2020 kl. 09:02

Informasjon om Koronaviruset

Les mer

Informasjon om koronaviruset


Oppmoding frå kommuneoverlegane

14. november 2020

Kommuneoverlegane i kommunane i opptaksområdet til Helse Førde ynskjer å komme med ei oppmoding til innbyggarar og besøkande i kommunane.

PRESSEMELDING

07. november 2020

PRESSEMELDING

06. november 2020

Ein person har testa positivt for Covid 19 i Lærdal kommune

Symjing

Kommunale badebasseng

26. mai 2020

Symjebasseng på oppvekst Borgund og ved Lærdalsøyri skule vert ikkje opna att dette skuleåret.

LAS

Besøk på bu og omsorgsheimen

12. mai 2020

Kjære besøkande!

Hjelp oss å halde covid-19 ute frå Lærdal bu og omsorgsheim!
Når vi no opnar for pårørande igjen kan få besøke sine kjære, lyt vi gjere dette i lys av nasjonale retningslinjer frå Helsedirektoratet.  Derfor set vi ned følgjande reglar for besøk:

 

Lærdalsøyri barnehage

Endra opningstider i Lærdalsøyri barnehage

06. mai 2020

Til foreldre og føresette