Helse


Lærdal Helsesenter - besøksadresse: Øyraplssen 8, tlf 57 66 95 00

Hovudarbeidsoppgåvene for tenesteområdet Helse er:

  • Legetenester
  • Helsestasjon med helsesyster og jordmor
  • Psykiatrisk helseteneste
  • Fysioterapi
  • Legesekretærar/sjukepleiar
  • Frisklivssentralen