Folkevalde

Oversikt over Lærdal kommune sine folkevalde finn du i lista til venstre.

Her finn du oversikt frå møter i folkevalde styrer, råd og utval.