Viktige telefonnummer

 

EtatnamnTelefonnummer
Brann110
Politi112
Lege / Ambulanse116 117
Krisenteret i Sogn og FjordaneDøgnvakt
57 74 36 00

 

EtatnamnTelefonnummer
Legevakt/lækjarvakt/lege Lærdal (Øyeblikkeleg hjelp)57 66 95 11  eller 116 117
Heimesjukepleie, vakttelefon95 81 95 90
Lærdal lensmannskontor02800
Veterinærvakt57 00 63 80
Kommunalteknisk vakttelefon97 05 74 80
Kriseleiing i Lærdal kommune - (nyttast ved kriser)99 46 88 00
Ettersøksringen i Lærdal95 48 22 99, dersom ikkje svar ring 02800