Områderegulering Strendene - oppstart av planarbeid

Kommunestyret gjorde i møte 22.06.2017 vedtak om oppstart av planarbeid for Strendene og la framlegg til planprogram ut til offentleg ettersyn. Frist for innspel er sett til 04.08.2017.

Les meir her:

Sakspapir

Planprogram

 

Frå tidlegare sakshandsaming:

Sakspapir kommunestyret 09.02.2017

Sakspapir kommunestyret 30.03.2017

"Etablering av ny kai i Lærdal - Vurdering av behov, funksjon og lokalisering"

Tips en venn Skriv ut