Helse og omsorg

Prisane gjeld frå 01.01.2018.
 
Lærdal bu og omsorgsheim
Tilbod 2017 2018
Middag med suppe/dessert
94,-  97,-
Middag 63,- 65,-
Lunch 40,- 41,-
Full kost (drikk ikkje inkludert)
167,-  172,-
Suppe
30,- 31,-
Frukost 36,- 37,-
Kveldsmat
36,- 37,-
Kaffi med kaffimat
23,- 24,- 
Lunch inkl kaffi m. kaffimat ved nytte- og trivselsopphald ved LAS  (aktivitetsstova/dagsenter)
  80,-
Eigendel drosje nytte- og trivselsopphald ved LAS
67,-  69,-
Eigendel drosje til torsdagsklubben i Borgund
67,-  69,-
Amb-vaktmeistertenester (pr time)
99,-  102,- 
Vask av tøy - pr mnd   300,-
Leige av tekstilar - pr mnd   150,-

 Heimehjelp - timesats
Inntekt 2017 2018
Inntil 2G (*)
89,-
 92,-
Inntekt 2G - 3G
121,-
125,-
Inntekt 3G - 4G
153,-
158,-
Inntekt 4G - 5G
227,-
234,-
Inntekt over 5G
283,-
 292,-

Heimehjelp - abonnement
Inntekt 2017 2018
Inntil 2G (*)
200,-
205,-
Inntekt 2G - 3G
755,-
778,-
Inntekt 3G - 4G
1206,-
 1242,-
Inntekt 4G - 5G
1812,-
 1866,-
Inntekt over 5G
2266-
2334,-

 (*) Grunnbeløpet i Folketrygda er 96 883,- per 01.05.18


Tryggleiksalarm
Leige av tryggleiksalarm - pr. mnd 2017 2018
Inntekt under 2G 210,- 216,-
Inntekt over 2G 262,- 270,-


 

Helse

Gebyr- og betalingssatsar innan helseområdet vert bestemt nasjonalt. Du finn desse som oppslag på Lærdal Helsessenter. 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut