Kultur og fritid

Kulturskule

Prisar kulturskulen
Prisar per semester 2017 2018
Grunnopplæring 1.650,- 1.650,-
Instrumentopplæring 1.650,- 1.650,-
Elevar over 20 år 1.650,- 1.650,-
Instrumentleiga  300,- 300,-
 
 
Lærdal kommune gjev søskenmoderasjon med 25 % rabatt for andre barn. Ingen skal betala for meir enn to fulle plassar.
 
 
 
Kulturhus
 
Lærdal kommune administrerer utleige av kultursalen, tlf 57 64 12 00. Teknisk hjelp og tilrettelegging er ikkje inkludert i leigeprisane. Slik tilrettelegging vert fakturert i tillegg. Avtal slike tenester med utleigar i god tid på førehand. Utleigesatsane varierer etter areal, brukar og type hending. Ta kontakt med kommunen for å få prisen som er tilpassa
ditt arrangement. 

 
 
Kino  
 
Prisar kino
  2017 2018
Vaksne, minstepris 100,- 100,-
Barn, minstepris 80,- 80,-

Rabattkort der kvar 10. film er gratis. Premierefilmar har særskilte prisar.
 
 
Bibliotek
 
Gebyr Bibliotek
  2017 2018
Gebyr for overskridd utlånsfrist for video/dvd (pr utlånsdag) 35,- 40,-
Andregong purregebyr på bøker og musikk 45,- 50,-
 
Erstatningskrav for ikkje returnert materiale vert sett i høve til alder/verdi og tal på utlån.
 
 
Lokalhistorisk kontor
 
Prisar slektsservicetenester
  2017 2018
Slektsservicetenester, omfattande førespurnader, per time 400,- 415,-
 
 
 
Kvammegården
Lærdal kulturkontor administrerer utleige av Kvammegården, tlf 57 64 12 00. Avtal vilkår med utleigar i god tid på førehand.
 
 
 
Sogn Kunstmuseum - Gjesmegalleriet
 
 
 
Stemneplassen Stavarekkja
Lærdal kulturkontor administrerer utleige av Stavarekkja, tlf 57 64 12 00. Avtal vilkår med utleigar i god tid på førehand.
 
 
Leige av torgplass
 
Prisar leige av torgplass - sentrum
Sentrum 2014 2015
Salsplass u/ straum 258,- 266,-
Salsplass med straum 310,- 320,-
Heilårsløyve 1 salsplass uten straum 2575,- 2652,-
Heilårsløyve 1 salsplass med straum 3075,- 3167,-
 
Prisar leige av torgplass - Gamle holdeplassen
Gamle holdeplassen 2014 2015
Salsplass Gratis Gratis
 
Bestilling, og betaling av leige, får de gjort hjå servicesentralen på Lærdal rådhus,
tlf 57 64 12 00.
 
Under dei to årlege marknadsarrangementa Lærdalsmarknaden og Haustmarknaden gjeld særlege vilkår for leige av offentleg grunn i sentrum. Ta kontakt med marknadsnemndi for meir informasjon, www.laerdalsmarknaden.no.
 

 

Tips en venn Skriv ut