Ledige stillingar i Lærdal kommune

Pedagogisk leiar ved Lærdalsøyri barnehage 
Sjukepleiar kombinert mellom Lærdal bu og omsorgssenter, og heimesjukepleien
Rettleiar ved NAV Lærdal frå snarast til 01.04.2019, med muligheit for forlenging
Byggesakshandsamar ved tekniske tenester

Tips en venn Skriv ut