To nye kommunale tomter for sal i Ofta

Kommunen har to nye ledige tomter i Ofta Aust som no vert lyst ut for sal.  Dersom det er fleire søkjarar på tomtene, vil det verta loddtrekning mellom desse.  Frist for å søkje om kjøp av tomt er sett til 20. desember 2017.  Søknad vert å senda til Lærdal kommune, Tekniske tenester, postboks 83, 6887 Lærdal eller til post@laerdal.kommune.no

Meir informasjon om tomtene finn du ved å trykke på lenkene under, eller ved å ta kontakt med kommunen.

Kart

Reguleringsendring Ofta Aust

Tomteprisar (noko kostnadar til skredsikring må påreknast i tillegg.  Kommunen tek kostnadane for prosjektering av tiltak)

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut