Enigeheit om reetablering av villrein i Nordfjella

Ordførarane i Nordfjellområde har inngått avtale med Staten om gjennoppbygging av ein villreinstamme i Nordfjella.
 

Les meir her.

Tips en venn Skriv ut