Privat reguleringsplan for Einemomarki til offentleg ettersyn

Formannskapet vedtok i møte 14.09.2017 å leggja Privat Detaljregulering for Einemomarki ut til offentleg ettersyn og høyring. Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for bustadeiningar med tilhøyrande infrastruktur.  Planframlegget vert liggjande til offentleg ettersyn i perioden 19.09.-31.10.2017, og fristen for innspel er sett til 31. oktober 2017. Merknadar til planarbeidet skal sendast til Lærdal kommune v/Planavdelinga, pb. 83, 6886 Lærdal.

Alle dokument i saka finn du her:

Vedtak om utlegging til offentleg ettersyn

Planomtale

Føresegner

Plankart

ROS-analyse

Sol- og skuggestudie

Merknadar etter oppstartsvarselet

 

Andre relevante dokument:

Formannskapet 26.01.2017

Formannskapet 27.03.2017

Referat oppstartsmøte

 

 

 

Tips en venn Skriv ut