Lærdal folkebibliotek

Lærdal folkebiblioteket skal med heimel i biblioteklova stille bøker og anna eigna materiale gratis til disposisjon. Folkebiblioteket har lokale på Lærdalsøyri skule. Boksamlinga inneheld 20.000 bøker i tillegg til aviser og tidsskrift. Me tilbyr også eit godt utval lydbøker for born og vaksne. Biblioteket har filmar til utlån, og dersom lånaren ønskjer bøker me ikkje har i vår samling kan me låne frå andre bibliotek (fjernlån). Biblioteket har og leseplassar og PC med internett til disposisjon for publikum. Den fylkeskommunale bokbåttenesta har Frønningen på ruta si.
 

Opningstider
Måndag og onsdag 15-19
Tysdag og torsdag 10-16

Biblioteket er stengt i samband med ferie om sommaren, i romjula og i påskeferien.

Biblioteklokala kan nyttast til møte for lokale lag og organisasjonar.

Lånetid
Lånetid for bøker, lydbøker og tidsskrift er 4 veker
Lånetid for filmar er 1 veke

Du har høve til å levere inn bøker og anna materiale i bokkassa i døra på biblioteket. Dersom du treng meir tid, og andre ikkje står på venteliste, kan du kontakte biblioteket og utvide lånetida.

Det vert sendt ut 3 påminningar etter at lånetida er ute. Etter dette vert  det sendt ut rekning. Bortkomne eller øydelagde bøker, lydbøker, filmar o.l. må erstattast.

Gebyr
1. gongs purring gratis
2. og 3. gongs purring kr. 20,-
Filmar kr. 10,- per dag

For meir informasjon sjå Bibliotek.

Tips en venn Skriv ut